Systém náhrad

Tréninky se platí na prvním tréninku v měsíci na ten konkrétní měsíc. V případě, že se hráč tréninku nezúčastní, jedná-li se o skupinový trénink, může si ho nahradit s jinou úrovňnově podobnou skupinou. V případě, že se trénink neuskuteční (např. z důvodu špatného počasí), zaplatí účastníci méně peněz příští měsíc.